Гар аргаар ариутгалын алба бэлтгэх

Гар аргаар ариутгалын алба бэлтгэх

Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба - Үйл Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны даргын2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ныөдрийн А/01 тоот тушаалын хавсралт НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ХЭЛТЭС БОЛОНДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ЧИГМэдээМНМонгол Улсын Засгийн газрын энэ оны эхний хуралдаанаар Экологийн цагдаагийн алба байгуулах шийдвэр гаргасан Тус алба нь хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан



» МАЛЧИН ӨРХ НЬ МАЛАА ЭРҮҮЛ БАЙЛГАХЫН ТУЛД, АНХАН ШАТНЫ Ариутгалын бодис / Hi-cop, экоцид/ Паразит өвчний зарим эм бэлдмэлүүд цахлайн тосон түрхлэг; Дэлэнгийн тос; Төрөл бүрийн витаминууд Уламжлалт аргаар эмчлэх эмийн ургамал, багаж хэрэгсэлүүд
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвнэгдсэн лаборатори, технологийн тасаг, ариутгалын өрөө зэрэг халдварын зэрэг өндөртэй А бүсэд гадуур хувцастай орох, сэлгүүцэхийг хориглоно Дөрөв Гар угаах, халдваргйж лэх заавар
Ариутгал эмнэлгийн төвлөрсөн ариутгал• Ариутгалын чанарыг шалгахдаа bacillus atrophaeus-ийг биологийн индикатор болгон ашиглахыг зөвлөдөг • Энэ нь индикатор ургатал багажийн ариун байдал хадгадагдана гэсэн үг юм 27
Mongolia - disinfection and sterilisation monАриутгалын баталгаа (Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг дахин бэлтгэх): Жил бүр хийх Баримтжуулалт: 11/2010 23 Температур, даралт хяналтын бүртгэл
МэдээМНМонгол Улсын Засгийн газрын энэ оны эхний хуралдаанаар Экологийн цагдаагийн алба байгуулах шийдвэр гаргасан Тус алба нь хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвнэгдсэн лаборатори, технологийн тасаг, ариутгалын өрөө зэрэг халдварын зэрэг өндөртэй А бүсэд гадуур хувцастай орох, сэлгүүцэхийг хориглоно Дөрөв Гар угаах, халдваргйж лэх заавар
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвнэгдсэн лаборатори, технологийн тасаг, ариутгалын өрөө зэрэг халдварын зэрэг өндөртэй А бүсэд гадуур хувцастай орох, сэлгүүцэхийг хориглоно Дөрөв Гар угаах, халдваргйж лэх заавар
БУУЗ, БАНШНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ НАРТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН гар аргаар үйлдвэрлэхэд үүсч болох эрсдэлтэй хүчин зүйлсийг тусгасан түүнийгээ дагаж мөрддөг байх; 16 Бууз, баншны таташ бэлтгэх явцад гадны бохирдол үүсэхээс сэргийлж мах, өөх
ГБилгүүнтөгс: Ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг Бүртгэгдсэн 1,578 гэмт хэргээс 708 буюу 449 хувийг хууль бусаар мод бэлтгэх, 439 буюу 278 хувийг хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох, 431 буюу 273 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна
ГБилгүүнтөгс: Ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг Бүртгэгдсэн 1,578 гэмт хэргээс 708 буюу 449 хувийг хууль бусаар мод бэлтгэх, 439 буюу 278 хувийг хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох, 431 буюу 273 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна
ГБилгүүнтөгс: Ойгоос хууль бусаар мод бэлтгэх гэмт хэрэг Бүртгэгдсэн 1,578 гэмт хэргээс 708 буюу 449 хувийг хууль бусаар мод бэлтгэх, 439 буюу 278 хувийг хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох, 431 буюу 273 хувийг бусад төрлийн гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна
» МАЛЧИН ӨРХ НЬ МАЛАА ЭРҮҮЛ БАЙЛГАХЫН ТУЛД, АНХАН ШАТНЫ Ариутгалын бодис / Hi-cop, экоцид/ Паразит өвчний зарим эм бэлдмэлүүд цахлайн тосон түрхлэг; Дэлэнгийн тос; Төрөл бүрийн витаминууд Уламжлалт аргаар эмчлэх эмийн ургамал, багаж хэрэгсэлүүд
БУУЗ, БАНШНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ НАРТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН гар аргаар үйлдвэрлэхэд үүсч болох эрсдэлтэй хүчин зүйлсийг тусгасан түүнийгээ дагаж мөрддөг байх; 16 Бууз, баншны таташ бэлтгэх явцад гадны бохирдол үүсэхээс сэргийлж мах, өөх
МэдээМНМонгол Улсын Засгийн газрын энэ оны эхний хуралдаанаар Экологийн цагдаагийн алба байгуулах шийдвэр гаргасан Тус алба нь хүрээлэн байгаа орчныг хамгаалах, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвнэгдсэн лаборатори, технологийн тасаг, ариутгалын өрөө зэрэг халдварын зэрэг өндөртэй А бүсэд гадуур хувцастай орох, сэлгүүцэхийг хориглоно Дөрөв Гар угаах, халдваргйж лэх заавар
БУУЗ, БАНШНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧ НАРТ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН гар аргаар үйлдвэрлэхэд үүсч болох эрсдэлтэй хүчин зүйлсийг тусгасан түүнийгээ дагаж мөрддөг байх; 16 Бууз, баншны таташ бэлтгэх явцад гадны бохирдол үүсэхээс сэргийлж мах, өөх
СУВИЛАГЧИЙН ГАРДАН ҮЙЛДЛҮҮДИЙН СТАНДАРТСувилагчийн ажиглалт, үнэлгээний үр дүнд тухайн нөхцөл байдлаас үйлчлүүлэгчийн биед гарч болох өөрчлөлт, тухайн гардан ажилбарын өвөрмөц эсрэг заалтуудыг анхаарах
» МАЛЧИН ӨРХ НЬ МАЛАА ЭРҮҮЛ БАЙЛГАХЫН ТУЛД, АНХАН ШАТНЫ Ариутгалын бодис / Hi-cop, экоцид/ Паразит өвчний зарим эм бэлдмэлүүд цахлайн тосон түрхлэг; Дэлэнгийн тос; Төрөл бүрийн витаминууд Уламжлалт аргаар эмчлэх эмийн ургамал, багаж хэрэгсэлүүд
СУВИЛАГЧИЙН ГАРДАН ҮЙЛДЛҮҮДИЙН СТАНДАРТСувилагчийн ажиглалт, үнэлгээний үр дүнд тухайн нөхцөл байдлаас үйлчлүүлэгчийн биед гарч болох өөрчлөлт, тухайн гардан ажилбарын өвөрмөц эсрэг заалтуудыг анхаарах
Ариутгал эмнэлгийн төвлөрсөн ариутгал• Ариутгалын чанарыг шалгахдаа bacillus atrophaeus-ийг биологийн индикатор болгон ашиглахыг зөвлөдөг • Энэ нь индикатор ургатал багажийн ариун байдал хадгадагдана гэсэн үг юм 27
Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба - Үйл Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албаны даргын2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ныөдрийн А/01 тоот тушаалын хавсралт НИЙСЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ХЭЛТЭС БОЛОНДҮҮРГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ ЧИГ
» МАЛЧИН ӨРХ НЬ МАЛАА ЭРҮҮЛ БАЙЛГАХЫН ТУЛД, АНХАН ШАТНЫ Ариутгалын бодис / Hi-cop, экоцид/ Паразит өвчний зарим эм бэлдмэлүүд цахлайн тосон түрхлэг; Дэлэнгийн тос; Төрөл бүрийн витаминууд Уламжлалт аргаар эмчлэх эмийн ургамал, багаж хэрэгсэлүүд