Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний гар эрүүл мэндийн кампанит ажил

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний гар эрүүл мэндийн кампанит ажил

СЭТГЭЛД НИЙЦСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НАЙМАНСэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж “Удирдамж батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 9 сарын 19-ний өдрийн 344 дугаар тушаалаар батлагдсан 3 445009-002: Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөлТусламж үйлчилгээний өртөг өндөр, эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээ хязгаарлагдмал тул хүн амын орлого багатай хэсгийн хувьд тусламж үйлчилгээ авах боломж нь хязгаарлагддаг“COVID-19” халдварын үед эх, нярайд үзүүлэх эрүүл мэндийн “covid-19” халдварын үед эх, нярайд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулна 2020-08-27 16:05 0
“COVID-19” халдварын үед эх, нярайд үзүүлэх эрүүл мэндийн “covid-19” халдварын үед эх, нярайд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулна 2020-08-27 16:05 0
45009-002: Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөлТусламж үйлчилгээний өртөг өндөр, эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээ хязгаарлагдмал тул хүн амын орлого багатай хэсгийн хувьд тусламж үйлчилгээ авах боломж нь хязгаарлагддаг
“Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал” сургалтыг ЭМГ-ын даргын 2019 оны 03 сарын 15-ны өдрийн А/29 тоот тушаалаар баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу 2019оны 03-сарын 22, 23-ны өдрүүдэд “Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал” сургалтыг зохион байгуулав
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3248 эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өвөрмөц хэрэгцээ шаардлагатай зорилтот бүлгийнхний (хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, өсвөр үе, хүчирхийлэлд өртсөн иргэн) онцлогт тохирсон тусламж
Архангай аймгийн – Эрүүл Мэндийн ГазарСум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, эх баригч, сувилагч нарыг хамруулсан сургалтыг 2020 оны 09 сарын 28-нд зохион байгууллаа
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт3248 эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өвөрмөц хэрэгцээ шаардлагатай зорилтот бүлгийнхний (хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, өсвөр үе, хүчирхийлэлд өртсөн иргэн) онцлогт тохирсон тусламж
“COVID-19” халдварын үед эх, нярайд үзүүлэх эрүүл мэндийн “covid-19” халдварын үед эх, нярайд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулна 2020-08-27 16:05 0
СЭТГЭЛД НИЙЦСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НАЙМАНСэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж “Удирдамж батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 9 сарын 19-ний өдрийн 344 дугаар тушаалаар батлагдсан 3 4
45009-002: Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөлТусламж үйлчилгээний өртөг өндөр, эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээ хязгаарлагдмал тул хүн амын орлого багатай хэсгийн хувьд тусламж үйлчилгээ авах боломж нь хязгаарлагддаг
Эрүүл мэндийн яам - Монгол улсын засгийн газарЭрүүл мэндийн дэд сайд ШАнхмаа, Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх ОЧимэдсүрэн нар Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, хөтөлбөрүүдэд хийсэн хяналт-шижилгээ
Эрүүл мэндийн яам - Монгол улсын засгийн газарЭрүүл мэндийн дэд сайд ШАнхмаа, Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх ОЧимэдсүрэн нар Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, хөтөлбөрүүдэд хийсэн хяналт-шижилгээ
СЭТГЭЛД НИЙЦСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН НАЙМАНСэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж “Удирдамж батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 9 сарын 19-ний өдрийн 344 дугаар тушаалаар батлагдсан 3 4
сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээСэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж 4 “Удирдамж батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 9 сарын 19-ний өдрийн 344 дугаар тушаалаар батлагдсан 5
45009-002: Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил хөтөлбөр-5 төсөлТусламж үйлчилгээний өртөг өндөр, эрүүл мэндийн даатгалын хамрах хүрээ хязгаарлагдмал тул хүн амын орлого багатай хэсгийн хувьд тусламж үйлчилгээ авах боломж нь хязгаарлагддаг
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт45 Хот, суурин газрын оршин суугчдад үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 451
сэтгэлд нийцсэн 8 үйлчилгээСэтгэлд нийцсэн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж 4 “Удирдамж батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 9 сарын 19-ний өдрийн 344 дугаар тушаалаар батлагдсан 5
ЭГалбадрах: Гэмтэл согогийн тусламж үйлчилгээний чанарыг Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд цаг хугацаа алдах тохиолдлууд их байдаг Нөгөө талаас улсын том эмнэлгүүд дээр хэт их ачаалал үүсэж, ард иргэдэд хүлээгдэл чирэгдэл их үүсдэг
ЭГалбадрах: Гэмтэл согогийн тусламж үйлчилгээний чанарыг Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд цаг хугацаа алдах тохиолдлууд их байдаг Нөгөө талаас улсын том эмнэлгүүд дээр хэт их ачаалал үүсэж, ард иргэдэд хүлээгдэл чирэгдэл их үүсдэг
Эрүүл мэндийн яам - Монгол улсын засгийн газарЭрүүл мэндийн дэд сайд ШАнхмаа, Эрүүл мэндийн сайдын зөвлөх ОЧимэдсүрэн нар Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа Үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн явц, хөтөлбөрүүдэд хийсэн хяналт-шижилгээ
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт45 Хот, суурин газрын оршин суугчдад үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 451
“Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал” сургалтыг ЭМГ-ын даргын 2019 оны 03 сарын 15-ны өдрийн А/29 тоот тушаалаар баталсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу 2019оны 03-сарын 22, 23-ны өдрүүдэд “Тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал” сургалтыг зохион байгуулав