Архинд суурилсан гар үрэлт нь дараах асуулт хариултын аль нэгийг найдвартай алж чадахгүй

Архинд суурилсан гар үрэлт нь дараах асуулт хариултын аль нэгийг найдвартай алж чадахгүй