Судалгааны төслийн орчин

Судалгааны төслийн орчин

гео геологийн судалгааны мэдээллийн хүрээлэн буй орчны· Геоэкологинй судалгааны орчин үеийн судалгааны аргууд Хүрээлэн буй орчны үнэлгээний биомониторинг ба анализийн арга Хөрс болон усны экотоксикийн судалгаа Хөрсний үржил шимийг болон2019 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН Итгэмжлэн хадгалагч “Уламжлалт анагаах ухаанд өргөн хэрэглэгддэг мана-4 танг орчин үеийн эмийн хэлбэрт шилжүүлэх нь” суурь, хавсарга судалгааны грант төслийн тайланг хүлээн авлааСУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛУУД \Төслийн төрлөөр\Монгол-Хятадын хамтарсан судалгааны төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2017-2019 онд хэрэгжих Монгол -Тайваний хамтарсан төсөл, хурлын санал хүлээн авна
2019 ОНООС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН Итгэмжлэн хадгалагч “Уламжлалт анагаах ухаанд өргөн хэрэглэгддэг мана-4 танг орчин үеийн эмийн хэлбэрт шилжүүлэх нь” суурь, хавсарга судалгааны грант төслийн тайланг хүлээн авлаа
Шинжлэх ухаан технологийн санШинжлэх ухаан технологийн сангийн захирлын 2018 оны 23 тоот тушаалаар Монгол-Тайваний хамтарсан судалгааны төслийн Монгол талын сонгон шалгаруулалт 2018 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр боллоо
Судалгааны төсөл бичихэд анхаарах зүйлсСудалгааны төслийн зорилго, гол үр дүн, ач холбогдол, түүнд хүрэх арга замууд, төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа, баг зэргийн талаар сайн мэдээлэл өгч хөрөнгө оруулагчдыг ятгахад чиглэсэн байх)
Нийгмийн судалгаа - Sica LLCТөслийн менежмент Судалгааны үр дүн, бусад судлаачдын ажил үнэлгээ, дүгнэлтээр баталгааждаг Судлагдахуун болон шийдэх асуудлын сонголт чөлөөтэй байдаг улс төрийн орчин, эдийн засаг
Оросын суурь судалгааны сантай 2020 оноос хамтран Оросын суурь судалгааны сантай 2020 оноос хамтран хэрэгжүүлэх суурь судалгааны төслийн
Судалгааны төсөл бичихэд анхаарах зүйлсСудалгааны төслийн зорилго, гол үр дүн, ач холбогдол, түүнд хүрэх арга замууд, төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа, баг зэргийн талаар сайн мэдээлэл өгч хөрөнгө оруулагчдыг ятгахад чиглэсэн байх)
СУДАЛГАА: Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь АВЛИГЫН нөхцөл байдалАзийн Сан, Сант Марал сантай хамтран жил бүр явуулдаг “Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал” судалгааны долоо дахь удаагийн дүнгээ танилцууллаа
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйСудалгааны үр дүнг боловсруулах орчин үеийн арга ньтүүний үнэн мөнийг тогтоох, зарим тохиолдолд туршилтын үрдүнд ашигтай өөрчлөлт оруулах боломжийг олгоно
Төсөл, судалгаа – Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимСудалгааны багийн гишүүн, “Сургуулийн орчин-Азийн орнуудынбүс нутгийн судалгаа Монголд”, НҮБХС, 2012 Төслийн удирдагч, “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг
ЕВРОПЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ, ХӨГЖЛИЙН БАНК БАЙГАЛЬ ОРЧИН Төслийн судалгааны үеэр тодорхойлсон, тухайн орны Төслийн байгаль орчин, нийгмийн хэтийн сөрөг нөлөөлөл нь маш бага, эсвэл огт
Судалгааны төсөл бичихэд анхаарах зүйлсСудалгааны төслийн зорилго, гол үр дүн, ач холбогдол, түүнд хүрэх арга замууд, төслийг хэрэгжүүлэх хугацаа, баг зэргийн талаар сайн мэдээлэл өгч хөрөнгө оруулагчдыг ятгахад чиглэсэн байх)
Монголын Бизнесийн Орчны Талаарх Үндэсний Хэмжээний Судалгааны гол үр дүнгийн тойм Монгол улсын бизнесийн орчин гуравны хоёр нь Оюу толгой төслийн хоёрдугаар үе шатыг даруй эхлүүлэх шаардлагатай гэж
Чанарын судалгаа - SICA llc - SlideShareЧанарын судалгааны арга зүй - Qualitative research sica llc Чанарын судалгаа гэдэг нь тоон судалгааг бодвол илүү уян хатан чанартай, цөөн тооны оролцогчийн хүрээнд явагддаг ба аливаа асуудлыг нарийвчлан судалдаг арга юм
СУДАЛГАА: Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь АВЛИГЫН нөхцөл байдалАзийн Сан, Сант Марал сантай хамтран жил бүр явуулдаг “Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал” судалгааны долоо дахь удаагийн дүнгээ танилцууллаа
СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛУУД \Төслийн төрлөөр\Монгол-Хятадын хамтарсан судалгааны төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2017-2019 онд хэрэгжих Монгол -Тайваний хамтарсан төсөл, хурлын санал хүлээн авна
Нийгмийн судалгаа - Sica LLCТөслийн менежмент Судалгааны үр дүн, бусад судлаачдын ажил үнэлгээ, дүгнэлтээр баталгааждаг Судлагдахуун болон шийдэх асуудлын сонголт чөлөөтэй байдаг улс төрийн орчин, эдийн засаг
Чанарын судалгаа - SICA llc - SlideShareЧанарын судалгааны арга зүй - Qualitative research sica llc Чанарын судалгаа гэдэг нь тоон судалгааг бодвол илүү уян хатан чанартай, цөөн тооны оролцогчийн хүрээнд явагддаг ба аливаа асуудлыг нарийвчлан судалдаг арга юм
СУДАЛГАА БОЛОВСРУУЛАЛТЫН АЖЛУУД \Төслийн төрлөөр\Монгол-Хятадын хамтарсан судалгааны төслийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2017-2019 онд хэрэгжих Монгол -Тайваний хамтарсан төсөл, хурлын санал хүлээн авна
Чанарын судалгаа - SICA llc - SlideShareЧанарын судалгааны арга зүй - Qualitative research sica llc Чанарын судалгаа гэдэг нь тоон судалгааг бодвол илүү уян хатан чанартай, цөөн тооны оролцогчийн хүрээнд явагддаг ба аливаа асуудлыг нарийвчлан судалдаг арга юм
Төсөл, судалгаа – Социологи, нийгмийн ажлын тэнхимСудалгааны багийн гишүүн, “Сургуулийн орчин-Азийн орнуудынбүс нутгийн судалгаа Монголд”, НҮБХС, 2012 Төслийн удирдагч, “Орлогыг орлуулан тооцох аргаар өрхийн амьжиргааны түвшинг
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйСудалгааны үр дүнг боловсруулах орчин үеийн арга ньтүүний үнэн мөнийг тогтоох, зарим тохиолдолд туршилтын үрдүнд ашигтай өөрчлөлт оруулах боломжийг олгоно