Гар ариун цэврийн слайдыг ашиглах зорилго c

Гар ариун цэврийн слайдыг ашиглах зорилго c

Тогтвортой хөгжлийн зорилго6b1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь: 45: 45: 45 : Зорилго 72030: Таны гоо сайхны зохистой хэрэглээ дэлхийг аварна -Хуванцар, гялгар ууттай ариун цэврийн хэрэглэлээс татгалзаж, тогтмол ариутган дахин хэрэглэх боломжтой cup ашиглахMONGOLIAN SDG DASHBOARDХүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах Зорилт 61 2030 он гэхэд хүн бүрийг ундны аюулгүй, боломжийн үнэтэй усаар хангах 611
A/HRC/39/55/Add2 Mongolian version - OHCHRАриун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй, бэлэн байлгахын тулд санхүүгийн асуудлыг давхар шийдэж, ариун цэврийн өрөөг тасралтгүй ашиглах боломж олгох хэрэгтэйг Тусгай илтгэгч онцлон
ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ ба ЭРҮҮЛ МЭНДАйл өрхүүдийн бие засах газар, бохир усны нүх зэрэг ариун цэврийн байгууламжийн хүрэлцээ, ашиглалт, хог хаягдлын зайлуулалт хангалтгүй зэргээс болж ус бохирлогдож байгаа учир ундны усаа
Тогтвортой хөгжлийн зорилго6b1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь: 45: 45: 45 : Зорилго 7
Тогтвортой хөгжлийн зорилгоЗОРИЛГО 6 БАТАЛГААТ УНДНЫ УС АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ : 611 Баталгаат ундны усны үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь: ҮСХ: Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд номын сангийн 6 Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах Номын сан ус, эрчим хүчний хэрэглээ, ариун цэврийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд
Тогтвортой хөгжлийн зорилго6b1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь: 45: 45: 45 : Зорилго 7
2030: Таны гоо сайхны зохистой хэрэглээ дэлхийг аварна -Хуванцар, гялгар ууттай ариун цэврийн хэрэглэлээс татгалзаж, тогтмол ариутган дахин хэрэглэх боломжтой cup ашиглах
MONGOLIAN SDG DASHBOARDХүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах Зорилт 61 2030 он гэхэд хүн бүрийг ундны аюулгүй, боломжийн үнэтэй усаар хангах 611
Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд номын сангийн 6 Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах Номын сан ус, эрчим хүчний хэрэглээ, ариун цэврийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд
A/HRC/39/55/Add2 Mongolian version - OHCHRАриун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй, бэлэн байлгахын тулд санхүүгийн асуудлыг давхар шийдэж, ариун цэврийн өрөөг тасралтгүй ашиглах боломж олгох хэрэгтэйг Тусгай илтгэгч онцлон
MONGOLIAN SDG DASHBOARDХүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах Зорилт 61 2030 он гэхэд хүн бүрийг ундны аюулгүй, боломжийн үнэтэй усаар хангах 611
НИЙГЭМД ТУСТАЙ 4 БИЧИЛ ТӨСӨЛ | Unread TodayТөслийн зорилго: тоглоом түгээж, шүд, гараа угаах, нийтийн ариун цэврийн өрөөг ашиглах талаар мэдлэг олгож, сургуульд орохоос нь өмнө сургуулийн орчинтой танилцуулах, хүүхдүүдийг
Тогтвортой хөгжлийн зорилго4c1 Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь (а) сургуулийн өмнөх, (b) бага, (c
Тогтвортой хөгжлийн зорилго14c1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институцийн орчноор дамжуулан
2030: Таны гоо сайхны зохистой хэрэглээ дэлхийг аварна -Хуванцар, гялгар ууттай ариун цэврийн хэрэглэлээс татгалзаж, тогтмол ариутган дахин хэрэглэх боломжтой cup ашиглах
Тогтвортой хөгжлийн зорилго14c1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институцийн орчноор дамжуулан
Тогтвортой хөгжлийн зорилго6b1 Ус болон ариун цэврийн менежментэд орон нутгийн иргэдийн оролцоог бий болгох үйл ажиллагааны бодлого, журамтай орон нутгийн засаг захиргааны нэгжийн эзлэх хувь: 45: 45: 45 : Зорилго 7
Тогтвортой хөгжлийн зорилго14c1 Далайг хамгаалах, далай түүний баялгийг тогтвортой ашиглах зорилгоор Далайн хуулийн тухай НҮБ-ын конвенцэд заасны дагуу далайн холбогдолтой арга хэрэгсэл, хууль эрх зүй, бодлого, институцийн орчноор дамжуулан
Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд номын сангийн 6 Хүн бүрд ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүртээмжтэй хүргэж, тэдгээрийн тогтвортой менежментийг хангах Номын сан ус, эрчим хүчний хэрэглээ, ариун цэврийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд
Тогтвортой хөгжлийн зорилгоЗОРИЛГО 6 БАТАЛГААТ УНДНЫ УС АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖААР ХАНГАХ : 611 Баталгаат ундны усны үйлчилгээгээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь: ҮСХ: Барилга, хот байгуулалтын яам, Эрүүл мэндийн яам
Тогтвортой хөгжлийн зорилго4c1 Тухайн шатны сургуульд багшлах ур чадварын хамгийн бага шатны сургалтад багш болохоосоо өмнө болон багш болсны дараа хамрагдсан багш нарын эзлэх хувь (а) сургуулийн өмнөх, (b) бага, (c