Эрүүл мэндийн мэргэшлийн хяналтын хуудас

Эрүүл мэндийн мэргэшлийн хяналтын хуудас

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналтын байгууллага: Шалгуулагч этгээдийн нэрХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан Эрүүл мэндийн сургалт 0 7 0 Хуудас 2 8 ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 171ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтойХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналтын байгууллага: Шалгуулагч этгээдийн нэрХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан Эрүүл мэндийн сургалт 0 7 0 Хуудас 2 8 ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 171
Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар » Хяналтын хуудасЭрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн зарцуулалтыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах… 147: 49: Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас: Татаж
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын Хяналтын хуудас бөглөсөн нийт хэрэглэгчдийн үнэлгээний нэгдсэн дүнтэй “Үр дүн харах” товч дарж танилцах боломжтой Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг хариуцах тусламж
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвЭрүүл мэндийн салбар хэмээх энэ их айлын түүхийг бичилцэн үе үедээ хамтран зүтгэж, ард түмнийхээ эрүүл… 2020/09/30
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын Хяналтын хуудас бөглөсөн нийт хэрэглэгчдийн үнэлгээний нэгдсэн дүнтэй “Үр дүн харах” товч дарж танилцах боломжтой Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг хариуцах тусламж
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналтын байгууллага: Шалгуулагч этгээдийн нэрХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …// Шаардлага хангасан Эрүүл мэндийн сургалт 0 7 0 Хуудас 2 8 ХАБЭА-н тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 171
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвЭрүүл мэндийн салбар хэмээх энэ их айлын түүхийг бичилцэн үе үедээ хамтран зүтгэж, ард түмнийхээ эрүүл… 2020/09/30
№311 ЭМНЭЛГИЙН ОНОШЛОГОО ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан2012 оны06/25 тоот тушаал Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухайхуулийн7 дугаарзүйл, 153 дахь заалт, Хуудас 3
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвЭрүүл мэндийн салбар хэмээх энэ их айлын түүхийг бичилцэн үе үедээ хамтран зүтгэж, ард түмнийхээ эрүүл… 2020/09/30
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын
1 2 3 4 5 6 0 110 0 0 - homeinspectiongovmnЭрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын Хяналтын хуудас бөглөсөн нийт хэрэглэгчдийн үнэлгээний нэгдсэн дүнтэй “Үр дүн харах” товч дарж танилцах боломжтой Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг хариуцах тусламж
1 2 3 4 5 6 0 110 0 0 - homeinspectiongovmnЭрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл
1 2 3 4 5 6 0 110 0 0 - homeinspectiongovmnЭрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл
Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар » Хяналтын хуудасЭрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн зарцуулалтыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах… 147: 49: Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас: Татаж
№311 ЭМНЭЛГИЙН ОНОШЛОГОО ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан2012 оны06/25 тоот тушаал Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухайхуулийн7 дугаарзүйл, 153 дахь заалт, Хуудас 3
Сэлэнгэ аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар » Хяналтын хуудасЭрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний зардлын төлбөрийн зарцуулалтыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах… 147: 49: Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас: Татаж
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хэрэглэгчийн хяналтын Хяналтын хуудас бөглөсөн нийт хэрэглэгчдийн үнэлгээний нэгдсэн дүнтэй “Үр дүн харах” товч дарж танилцах боломжтой Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлбөрийг хариуцах тусламж
№311 ЭМНЭЛГИЙН ОНОШЛОГОО ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан2012 оны06/25 тоот тушаал Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухайхуулийн7 дугаарзүйл, 153 дахь заалт, Хуудас 3
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛХяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой
№313 ЭМНЭЛГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны эрүүл ахуйн шаардлага mns 6392:2013 стандартын 442 Тасаг, кабинетын өрөөний хэм стандартад заасан шаардлагыг хангасан 0 5 7 Эрүүл мэндийн байгууллагын