Эрүүл мэндийн томъёог хянах

Эрүүл мэндийн томъёог хянах

Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Эрүүл мэндийг дэмжих, олон нийтийн оролцоог хангах 5 Нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаа, инновацийг дэмжих /101/ Эрүүл мэндийн боловсрол олгох түгээмэл зарчмуудаас нэрлэнэ үү? 1Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр : “Тэмбүүг устгая” Тэмбүү өвчний одоогийн байдал Дэлхий дахинд: Дэлхий дахинд жил бүр бэлгийн замаар дамжих халдварын 376 сая тохиолдол, үүнд тэмбүүгийн 63 саяНийгмийн эрүүл мэнд - 134Эрүүл мэндийг дэмжих, олон нийтийн оролцоог хангах 5 Нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаа, инновацийг дэмжих /101/ Эрүүл мэндийн боловсрол олгох түгээмэл зарчмуудаас нэрлэнэ үү? 1
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭмчийн зөвлөсөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах эсэхийг өөрөө шийдэх, нийгэмд аюултай халдварт өвчтэй, сэтгэцийн хувьд өөрийгөө хянах чадваргүй болсноос бусад тохиолдолд эмчийн
ХҮҮХДИЙН АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДхүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл бүхий энэхүү товхимолыг хүргүүлж байгаадаа баяртай байна Та бидний хүүхдийн нүүрэнд эрүүл инээмсэглэл үргэлж гэрэлтэх болтугай
Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр : “Тэмбүүг устгая” Тэмбүү өвчний одоогийн байдал Дэлхий дахинд: Дэлхий дахинд жил бүр бэлгийн замаар дамжих халдварын 376 сая тохиолдол, үүнд тэмбүүгийн 63 сая
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт132Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭнэхүү мэдээлэл нь ажлын явц, эсхүл ажилтай холбоотойгоор үүссэн хөдөлмөрийн бүх осол, эрүүл мэндийн хохирол, түүнчлэн үйлдвэрийн газрын ажилчдын эрүүл мэндийг хянах талаар хууль, журмын
ХҮҮХДИЙН АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДхүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл бүхий энэхүү товхимолыг хүргүүлж байгаадаа баяртай байна Та бидний хүүхдийн нүүрэнд эрүүл инээмсэглэл үргэлж гэрэлтэх болтугай
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭмчийн зөвлөсөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах эсэхийг өөрөө шийдэх, нийгэмд аюултай халдварт өвчтэй, сэтгэцийн хувьд өөрийгөө хянах чадваргүй болсноос бусад тохиолдолд эмчийн
Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Эрүүл мэндийг дэмжих, олон нийтийн оролцоог хангах 5 Нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаа, инновацийг дэмжих /101/ Эрүүл мэндийн боловсрол олгох түгээмэл зарчмуудаас нэрлэнэ үү? 1
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ 31Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3119“эрүүл мэндийг дэмжих” гэж хүн амын эрүүл мэндийг хянах,
Хоногт хоол, хүнсээр авах илчлэгийн хэмжээг хянахХоногт хоол, хүнсээр авах илчлэгийн хэмжээг хянах 1 Хоногт хоол, хүнсээр авах илчлэгийн хэмжээг хянах Хүн өөрийн ажил мэргэжил, хөдөлгөөний идэвх, нас, хүйс, эрүүл мэндийн байдалдаа тохируулан хоол, хүнсээр хоногт
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХЯНАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Эрүүл мэндийн статистикийн үзүүлэлтээр 2015 онд улсын хэмжээнд 29 төрлийн цочмог халдварт өвчний 59,400 тохиолдол бүртгэгдэж, бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний 582
ХҮҮХДИЙН АМНЫ ХӨНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДхүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл бүхий энэхүү товхимолыг хүргүүлж байгаадаа баяртай байна Та бидний хүүхдийн нүүрэнд эрүүл инээмсэглэл үргэлж гэрэлтэх болтугай
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХЯНАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Эрүүл мэндийн статистикийн үзүүлэлтээр 2015 онд улсын хэмжээнд 29 төрлийн цочмог халдварт өвчний 59,400 тохиолдол бүртгэгдэж, бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний 582
Нийгмийн эрүүл мэнд - 134Эрүүл мэндийг дэмжих, олон нийтийн оролцоог хангах 5 Нийгмийн эрүүл мэндийн судалгаа, инновацийг дэмжих /101/ Эрүүл мэндийн боловсрол олгох түгээмэл зарчмуудаас нэрлэнэ үү? 1
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХЯНАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Эрүүл мэндийн статистикийн үзүүлэлтээр 2015 онд улсын хэмжээнд 29 төрлийн цочмог халдварт өвчний 59,400 тохиолдол бүртгэгдэж, бүртгэгдсэн нийт халдварт өвчний 582
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ 31Энэ хуульд хэрэглэсэн дараах нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно: 3119“эрүүл мэндийг дэмжих” гэж хүн амын эрүүл мэндийг хянах,
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт132Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭмчийн зөвлөсөн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах эсэхийг өөрөө шийдэх, нийгэмд аюултай халдварт өвчтэй, сэтгэцийн хувьд өөрийгөө хянах чадваргүй болсноос бусад тохиолдолд эмчийн
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт132Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт132Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээнд хүн амын эрүүл мэндийн байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тандах, судлах, хянах, эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, өвчин, эмгэгээс урьдчилан
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтЭнэхүү мэдээлэл нь ажлын явц, эсхүл ажилтай холбоотойгоор үүссэн хөдөлмөрийн бүх осол, эрүүл мэндийн хохирол, түүнчлэн үйлдвэрийн газрын ажилчдын эрүүл мэндийг хянах талаар хууль, журмын