Олон улсын савангийн химийн бодисууд

Олон улсын савангийн химийн бодисууд

wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт13 Химийн бодисын олон улсын болон үндэсний ангилалд ороогүй химийн бүтээгдэхүүн, химийн материалыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах үйл ажиллагаа энэ журамд хамаарахгүйАюулын тэмдэг — Википедиа нэвтэрхий тольХэрэглэх тохиолдол Тэсрэмтгий Ангилал 11: Нийтээрээ (бүхэлдээ) тэсрэх аюултай бодисууд ба эдлэлүүд Ангилал 12: Цацагдах шидэгдэх аюултай ч нийтээрээ тэсэрдэг биш бодисууд ба эдлэлүүд Ангилал 13: Галын аюултай, багаАюулын тэмдэг — Википедиа нэвтэрхий тольХэрэглэх тохиолдол Тэсрэмтгий Ангилал 11: Нийтээрээ (бүхэлдээ) тэсрэх аюултай бодисууд ба эдлэлүүд Ангилал 12: Цацагдах шидэгдэх аюултай ч нийтээрээ тэсэрдэг биш бодисууд ба эдлэлүүд Ангилал 13: Галын аюултай, бага
Монгол Улсын химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ Химийн хорт болон аюултай бодис түүний хэрэглээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хяналтыг чангатгах, хэрэглэгчдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтОлон улсын стандартчлалын байгууллагаас (iso 2009) “үйл явдлын үр дагавар (мөн тухайн нөхцөл байдалд гарсан Хортой нөлөө үзүүлэх босго түвшингүй химийн бодисууд
Монгол Улсын химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ Химийн хорт болон аюултай бодис түүний хэрэглээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хяналтыг чангатгах, хэрэглэгчдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтОлон улсын стандартчлалын байгууллагаас (iso 2009) “үйл явдлын үр дагавар (мөн тухайн нөхцөл байдалд гарсан Хортой нөлөө үзүүлэх босго түвшингүй химийн бодисууд
Монложистикс Ворлдвайд ХХК | Олон Улсын Тээвэр Зуучийн Бид химийн болон аюултай ачааны тээвэрлэлт, ложистик үйлчилгээг тухайн бараа бүтээгдэхүүний онцлог, шинж чанар, тээвэрлэлтийн нөхцөл, технологи, дамжин өнгөрүүлэх улс орнуудын болон Монгол улсын хилээр
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт13 Химийн бодисын олон улсын болон үндэсний ангилалд ороогүй химийн бүтээгдэхүүн, химийн материалыг хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах үйл ажиллагаа энэ журамд хамаарахгүй
Химитэй холбоотой бүхнийг эндээс: ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН Монгол Улсын Их хурлаас 2006 онд батласан “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулийн 41-д химийн бодисыг уг ангиллын дагуу хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт11 "Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай" Монгол Улсын хуулийн 6 дугаар зүйлийн 611 дэх заалт, 8,9,11,15,18 дугаар зүйлд заасан химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХимийн бодисууд Олон улсын код Зориулалтын Ангилал 245-Т ба түүний давс болон нийлмэл эфирүүд
МОНГОЛ УЛСЫН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ Химийн бодисын хэрэглээг зохицуулж, түүнд хяналт тавихад төр, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч гэсэн бүхий л оролцогч талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагаа хамгийн чухал болох нь олон улсын
МОНГОЛ УЛСЫН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ Химийн бодисын хэрэглээг зохицуулж, түүнд хяналт тавихад төр, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч гэсэн бүхий л оролцогч талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагаа хамгийн чухал болох нь олон улсын
Химитэй холбоотой бүхнийг эндээс: ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН Монгол Улсын Их хурлаас 2006 онд батласан “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай” хуулийн 41-д химийн бодисыг уг ангиллын дагуу хүний эрүүл мэнд, байгаль орчин, мал амьтанд үзүүлэх
Монложистикс Ворлдвайд ХХК | Олон Улсын Тээвэр Зуучийн Бид химийн болон аюултай ачааны тээвэрлэлт, ложистик үйлчилгээг тухайн бараа бүтээгдэхүүний онцлог, шинж чанар, тээвэрлэлтийн нөхцөл, технологи, дамжин өнгөрүүлэх улс орнуудын болон Монгол улсын хилээр
Монгол Улсын химийн хорт болон аюултай бодисын хэрэглээ Химийн хорт болон аюултай бодис түүний хэрэглээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хяналтыг чангатгах, хэрэглэгчдийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх шаардлага улам бүр нэмэгдэж байна
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт71 Энэ хуулийн 617-д заасан мэдээллийн нэгдсэн сан нь химийн хорт болон аюултай бодисын олон улсын мэдээллийн сан, түүний жишигт нийцүүлэн бүрдүүлсэн улсын мэдээллийн нэгдсэн сангаас бүрдэнэ
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт71 Энэ хуулийн 617-д заасан мэдээллийн нэгдсэн сан нь химийн хорт болон аюултай бодисын олон улсын мэдээллийн сан, түүний жишигт нийцүүлэн бүрдүүлсэн улсын мэдээллийн нэгдсэн сангаас бүрдэнэ
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт11 "Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай" Монгол Улсын хуулийн 6 дугаар зүйлийн 611 дэх заалт, 8,9,11,15,18 дугаар зүйлд заасан химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх
Аюулын тэмдэг — Википедиа нэвтэрхий тольХэрэглэх тохиолдол Тэсрэмтгий Ангилал 11: Нийтээрээ (бүхэлдээ) тэсрэх аюултай бодисууд ба эдлэлүүд Ангилал 12: Цацагдах шидэгдэх аюултай ч нийтээрээ тэсэрдэг биш бодисууд ба эдлэлүүд Ангилал 13: Галын аюултай, бага
МОНГОЛ УЛСЫН ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ХЭРЭГЛЭЭ Химийн бодисын хэрэглээг зохицуулж, түүнд хяналт тавихад төр, үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч гэсэн бүхий л оролцогч талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагаа хамгийн чухал болох нь олон улсын
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт11 "Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай" Монгол Улсын хуулийн 6 дугаар зүйлийн 611 дэх заалт, 8,9,11,15,18 дугаар зүйлд заасан химийн хорт болон аюултай бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх
Озоны давхаргыг хамгаалах олон улсын өдөр – 9 дүгээр сарын Озон задалдаг бодисын тухай Монреалийн протокол нь 1987 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдөр анх 24 орон гарын үсэг зурсанаар хүчин төгөлдөр болж НҮБ-аас тухайн өдрийг Озоны давхаргыг хамгаалах олон улсын өдөр болгон тунхаглажээ