Гарын эрүүл ахуйн хамтарсан комисс

Гарын эрүүл ахуйн хамтарсан комисс

wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтКомисс нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарснаас хойш 48 цагийн дотор судлан бүртгэх бөгөөд акт үйлдэн комиссын дарга, гишүүд гарын үсэг зурж, байгууллагын тамга, тэмдэг дарсан байнаwwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт/ХЗДХС-ын 20180125-ны 1-1/493 тоот албан бичгээр бүртгэлээс хассан/ Дэд бүтцийн сайд, Улсын Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын хамтарсан 2003 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 71/134 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтwwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт2Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, гадаадын хөрөнгө оруулалттай болон хамтарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын дэргэд хөдөлмөрийн маргаан таслах
Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах хөтөлбөрийг - GOOD Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууслаа 🚰 👐 🚰 Коронавирусын цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар нь Хүүхэд Ивээн Тэтгэх Хөтөлбөрт
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт61Ажилтан нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, өөрөө болон төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтКомисс нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарснаас хойш 48 цагийн дотор судлан бүртгэх бөгөөд акт үйлдэн комиссын дарга, гишүүд гарын үсэг зурж, байгууллагын тамга, тэмдэг дарсан байна
Сайдын тушаал 2018Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай Эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ) А/494, А/761:
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт61Ажилтан нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, өөрөө болон төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах
Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах хөтөлбөрийг - GOOD Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууслаа 🚰 👐 🚰 Коронавирусын цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар нь Хүүхэд Ивээн Тэтгэх Хөтөлбөрт
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв - Гарын авлагаЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ҮЗЛЭГИЙН ЦАГ ТОВЛОЛ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН ӨДӨР ТУТМЫН НЭГДСЭН ТООН МЭДЭЭ
"Дэлхийн гарын эрүүл ахуйн өдөр" тохиож байнаЖил бүрийн тавдугаар сарын 5-нд “Дэлхийн гарын эрүүл ахуйн өдөр” тохиодог Гараа цэвэр байлгаснаар олон төрлийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт/ХЗДХС-ын 20180125-ны 1-1/493 тоот албан бичгээр бүртгэлээс хассан/ Дэд бүтцийн сайд, Улсын Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын хамтарсан 2003 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 71/134 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт/ХЗДХС-ын 20180125-ны 1-1/493 тоот албан бичгээр бүртгэлээс хассан/ Дэд бүтцийн сайд, Улсын Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын хамтарсан 2003 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 71/134 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт
Сайдын тушаал 2018Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай Эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ) А/494, А/761:
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт61Ажилтан нь аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах, өөрөө болон төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалах
Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв - Гарын авлагаЭХ ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ҮЗЛЭГИЙН ЦАГ ТОВЛОЛ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВҮҮДИЙН ӨДӨР ТУТМЫН НЭГДСЭН ТООН МЭДЭЭ
Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах хөтөлбөрийг - GOOD Гарын эрүүл ахуйг сайжруулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж дууслаа 🚰 👐 🚰 Коронавирусын цар тахлын дэгдэлттэй холбоотойгоор Гүүд Нэйборс ОУТББ-ын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газар нь Хүүхэд Ивээн Тэтгэх Хөтөлбөрт
Монгол, Хятадын Хилийн дэглэмийн хамтарсан комисс цахимаар Монгол, Хятадын Хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын гэрээний 47 дугаар зүйлийн дагуу Монгол, Хятадын Хилийн дэглэмийн хамтарсан
Сайдын тушаал 2018Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай Эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажилтныг ажиллуулах журам батлах тухай СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ) А/494, А/761:
Монгол, Хятадын Хилийн дэглэмийн хамтарсан комисс цахимаар Монгол, Хятадын Хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын гэрээний 47 дугаар зүйлийн дагуу Монгол, Хятадын Хилийн дэглэмийн хамтарсан
Хууль, дүрэм, журам | HSSmnГарын авлага нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан А/133, А/77 дугаар тушаал эрүүл ахуйн үндэсний хороо, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт/ХЗДХС-ын 20180125-ны 1-1/493 тоот албан бичгээр бүртгэлээс хассан/ Дэд бүтцийн сайд, Улсын Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын хамтарсан 2003 оны 4 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 71/134 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт
wwwLegalinfomn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтКомисс нь үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого гарснаас хойш 48 цагийн дотор судлан бүртгэх бөгөөд акт үйлдэн комиссын дарга, гишүүд гарын үсэг зурж, байгууллагын тамга, тэмдэг дарсан байна
Хууль, дүрэм, журам | HSSmnГарын авлага нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан А/133, А/77 дугаар тушаал эрүүл ахуйн үндэсний хороо, нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн тогтоол