Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дистрибьютер

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дистрибьютер

Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудын 670 байна Хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагсдын 90 хувь нь Улаанбаатар хотод, 54 хувь нь эмэгтэйчүүд байна Хүснэгт 1: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төрөл / тоогоор Төрөл Тоо Сонин 88 Сэтгүүл 71“Томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын 70-аас дээш Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоон үзүүлэлтүүдийг цуглуулах судалгааг анхлан 1999 онд Данийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хийж эхэлжээ“Томоохон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын 70-аас дээш Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоон үзүүлэлтүүдийг цуглуулах судалгааг анхлан 1999 онд Данийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр хийж эхэлжээ
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо буурч, тэдний 78 хувийг Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн цахимжих хандлага нэмэгдэхийн зэрэгцээ мэдээллийн хурд эрс өсч, цар хүрээ нь өргөжсөөр байна
(PDF) ЦАХИМ ХЭВЛЭЛ, НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ОНЦЛОГ БА МОНГОЛ Түлхүүр үг: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хэвлэл, нийгмийн сүлжээ, монгол хэл, интернэт хэл шинжлэл Keywords: Media, online journalism, social network, Mongolian language, Mongolian internet linguistics Товч агуулга: Уг өгүүлэлд хүн төрөлхтөний
Хэвлэл мэдээллийн хумигдаж буй эрх чөлөөЕр нь аливаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хараат бус байдалд хөндлөнгийн олон зүйлс нөлөөлөх хэдий ч хамгийн ихээр нөлөө үзүүлдэг эх үүсвэр нь санхүүгийн тогтвортой байдал
Хэвлэл мэдээллийн хумигдаж буй эрх чөлөөЕр нь аливаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хараат бус байдалд хөндлөнгийн олон зүйлс нөлөөлөх хэдий ч хамгийн ихээр нөлөө үзүүлдэг эх үүсвэр нь санхүүгийн тогтвортой байдал
(PDF) ЦАХИМ ХЭВЛЭЛ, НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ОНЦЛОГ БА МОНГОЛ Түлхүүр үг: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, цахим хэвлэл, нийгмийн сүлжээ, монгол хэл, интернэт хэл шинжлэл Keywords: Media, online journalism, social network, Mongolian language, Mongolian internet linguistics Товч агуулга: Уг өгүүлэлд хүн төрөлхтөний
Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудын 670 байна Хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагсдын 90 хувь нь Улаанбаатар хотод, 54 хувь нь эмэгтэйчүүд байна Хүснэгт 1: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төрөл / тоогоор Төрөл Тоо Сонин 88 Сэтгүүл 71
Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгааХэвлэл мэдээлэл Мэдээллийн хэрэгслийн ашиглалт Тэгвэл мэдээллийн хэрэгслийн ашиглалтын давтамжийг авч үзье Мэдээллийн хэрэгсэл гэдэгт сонин, сэтгүүл, телевиз, радио зэрэг уламжлалт
Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудын 670 байна Хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагсдын 90 хувь нь Улаанбаатар хотод, 54 хувь нь эмэгтэйчүүд байна Хүснэгт 1: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төрөл / тоогоор Төрөл Тоо Сонин 88 Сэтгүүл 71
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль шинэчилсэн Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хүлээх хариуцлага 111 Хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ хуулийн 1551-д заасан ёс зүйн нийтлэг дүрэм, хэм хэмжээг үйл ажиллагаандаа мөрдүүлэх үүрэг хүлээнэ 112
Хэвлэл мэдээллийн хумигдаж буй эрх чөлөөЕр нь аливаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хараат бус байдалд хөндлөнгийн олон зүйлс нөлөөлөх хэдий ч хамгийн ихээр нөлөө үзүүлдэг эх үүсвэр нь санхүүгийн тогтвортой байдал
Хэвлэл мэдээллийн шударга ёсСүүлийн хоёр жилд онлайн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо хоёроос гурав дахин нэмэгдсэн байна 2009 онд 10 цахим сонин, таван цахим сэтгүүл бүртгэгджээ Өдөр тутмын гурван
АЗИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАРОМЕТР - ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАРОМЕТРчөлөө, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чөлөөт байдлыг хязгаарласан хууль батлан гаргахыг хориглоно” хэмээн тунхагласан Уг хуулиар мөн төрийн
Хэвлэл мэдээллийн зах зээл | Media Ownership MonitorХэвлэл мэдээллийн зах зээлийн түүх болон бүтэц Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт 90-ээд оны эхэнд төрийн мэдээллийн хэрэгсэл ноёрхож байсан хэдий ч маш богино хугацаанд зах зээлийн шинэ орчин хөгжиж, хувийн сонин
Хэвлэл мэдээллийн хумигдаж буй эрх чөлөөЕр нь аливаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хараат бус байдалд хөндлөнгийн олон зүйлс нөлөөлөх хэдий ч хамгийн ихээр нөлөө үзүүлдэг эх үүсвэр нь санхүүгийн тогтвортой байдал
Хэвлэл мэдээллийн зохицуулалт | Media Ownership MonitorУИХ-аас 2010 онд баталсан Монгол улсын аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшил, харьяалал нь ил тод байх бөгөөд үйл ажиллагаа нь бодитой, тэнцвэртэй
Хэвлэл мэдээллийн зах зээл | Media Ownership MonitorХэвлэл мэдээллийн зах зээлийн түүх болон бүтэц Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт 90-ээд оны эхэнд төрийн мэдээллийн хэрэгсэл ноёрхож байсан хэдий ч маш богино хугацаанд зах зээлийн шинэ орчин хөгжиж, хувийн сонин
Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл — Википедиа нэвтэрхий тольХэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэж, шинэ хэв маяг бий болж, олон хэвшилт мэдээллийн хэрэгслүүдийн үе эхэлсэн юм
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тоо буурч, тэдний 78 хувийг Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн цахимжих хандлага нэмэгдэхийн зэрэгцээ мэдээллийн хурд эрс өсч, цар хүрээ нь өргөжсөөр байна
АЗИЙН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАРОМЕТР - ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАРОМЕТРчөлөө, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн чөлөөт байдлыг хязгаарласан хууль батлан гаргахыг хориглоно” хэмээн тунхагласан Уг хуулиар мөн төрийн
Хэвлэл мэдээллийн зах зээл | Media Ownership MonitorХэвлэл мэдээллийн зах зээлийн түүх болон бүтэц Монголын хэвлэл мэдээллийн салбарт 90-ээд оны эхэнд төрийн мэдээллийн хэрэгсэл ноёрхож байсан хэдий ч маш богино хугацаанд зах зээлийн шинэ орчин хөгжиж, хувийн сонин
Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай хууль шинэчилсэн Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хүлээх хариуцлага 111 Хэвлэл мэдээллийн байгууллага энэ хуулийн 1551-д заасан ёс зүйн нийтлэг дүрэм, хэм хэмжээг үйл ажиллагаандаа мөрдүүлэх үүрэг хүлээнэ 112