Шумуултай шүршигч үйлдвэрлэгчийг устгана

Шумуултай шүршигч үйлдвэрлэгчийг устгана

bataa3313Шавж зайлуулах, дайжуулах бүтээгдэхүүн (тос, шүршигч, эмульс) хэрэглэж занших: 5 Хэрэв ямар нэг нисдэг шавж тан руу дайрвал зугтаж болохгүй, аль болох тайван байх: 6bataa3313Шавж зайлуулах, дайжуулах бүтээгдэхүүн (тос, шүршигч, эмульс) хэрэглэж занших: 5 Хэрэв ямар нэг нисдэг шавж тан руу дайрвал зугтаж болохгүй, аль болох тайван байх: 6bataa3313Шавж зайлуулах, дайжуулах бүтээгдэхүүн (тос, шүршигч, эмульс) хэрэглэж занших: 5 Хэрэв ямар нэг нисдэг шавж тан руу дайрвал зугтаж болохгүй, аль болох тайван байх: 6