Савангийн орц найрлагын дийлэнх хэсгийг хайлуулж асга

Савангийн орц найрлагын дийлэнх хэсгийг хайлуулж асга