Бангладешт оролцоорой

Бангладешт оролцоорой

Olloomn - Гэрэл гэгээБангладешт гарсан гал түймрийн улмаас 50 мянган хүн орон гэргүй болжээ загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд идэвхтэй оролцоорой: 2019-08-06:РЖаргалмаа: Хүүхдүүд Монгол л хамгийн муухай нь гэсэн Монголд бүтэж байгаа юм ерөөсөө байхгүй, хамгийн муухай нь гэсэн ойлголтоор бид ирээдүйгээ өсгөж байна Үнэндээ дэлхийг бүхэлд нь харвал тэгж хэлэх ёсгүй Би дэлхийн улс орнуудын хамгийн хүнд хэцүү гэсэн газруудадРЖаргалмаа: Хүүхдүүд Монгол л хамгийн муухай нь гэсэн Монголд бүтэж байгаа юм ерөөсөө байхгүй, хамгийн муухай нь гэсэн ойлголтоор бид ирээдүйгээ өсгөж байна Үнэндээ дэлхийг бүхэлд нь харвал тэгж хэлэх ёсгүй Би дэлхийн улс орнуудын хамгийн хүнд хэцүү гэсэн газруудад
Olloomn - Гэрэл гэгээБангладешт гарсан гал түймрийн улмаас 50 мянган хүн орон гэргүй болжээ загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд идэвхтэй оролцоорой: 2019-08-06:
Olloomn - Гэрэл гэгээБангладешт гарсан гал түймрийн улмаас 50 мянган хүн орон гэргүй болжээ загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд идэвхтэй оролцоорой: 2019-08-06:
РЖаргалмаа: Хүүхдүүд Монгол л хамгийн муухай нь гэсэн Монголд бүтэж байгаа юм ерөөсөө байхгүй, хамгийн муухай нь гэсэн ойлголтоор бид ирээдүйгээ өсгөж байна Үнэндээ дэлхийг бүхэлд нь харвал тэгж хэлэх ёсгүй Би дэлхийн улс орнуудын хамгийн хүнд хэцүү гэсэн газруудад
РЖаргалмаа: Хүүхдүүд Монгол л хамгийн муухай нь гэсэн Монголд бүтэж байгаа юм ерөөсөө байхгүй, хамгийн муухай нь гэсэн ойлголтоор бид ирээдүйгээ өсгөж байна Үнэндээ дэлхийг бүхэлд нь харвал тэгж хэлэх ёсгүй Би дэлхийн улс орнуудын хамгийн хүнд хэцүү гэсэн газруудад
Olloomn - Гэрэл гэгээБангладешт гарсан гал түймрийн улмаас 50 мянган хүн орон гэргүй болжээ загвар зураг төсөл боловсруулах уралдаанд идэвхтэй оролцоорой: 2019-08-06: