Шумуул тараагч нь Мэриг байрлуулдаг

Шумуул тараагч нь Мэриг байрлуулдаг