Протекс саван

Протекс саван

ОРЧУУЛГА СТАНДАРТ-2 - PDF Free DownloadМатериал: сүлжмэл эд(хөвөн — 40%, Протекс® — 60%) Нягт: 250 г/м2-аас багагүй Хэмжээ: хэмжээгүй Зориулалт: цахилгаан нумны үйлчлэлээс хамгаалах зориулалттай Тохирлын гэрчилгээ: en 532, ГОСТ 28554-90 115Өөрөө өөрийгөө огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан Бөөн луйваршдээДунд сургуульд заавал ийм ном тийм ном гэсэн шахааны бизнес,цэцэрлэгийн бэлтгэл гэж хичээлийн шинэ жилийн бараа саван авахад заавал протекс саван тийм компанийн үзэг харандаа гээд заачихсанЭннийОРЧУУЛГА СТАНДАРТ-2 - PDF Free DownloadМатериал: сүлжмэл эд(хөвөн — 40%, Протекс® — 60%) Нягт: 250 г/м2-аас багагүй Хэмжээ: хэмжээгүй Зориулалт: цахилгаан нумны үйлчлэлээс хамгаалах зориулалттай Тохирлын гэрчилгээ: en 532, ГОСТ 28554-90 115
ОРЧУУЛГА СТАНДАРТ-2 - PDF Free DownloadМатериал: сүлжмэл эд(хөвөн — 40%, Протекс® — 60%) Нягт: 250 г/м2-аас багагүй Хэмжээ: хэмжээгүй Зориулалт: цахилгаан нумны үйлчлэлээс хамгаалах зориулалттай Тохирлын гэрчилгээ: en 532, ГОСТ 28554-90 115
Өөрөө өөрийгөө огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан Бөөн луйваршдээДунд сургуульд заавал ийм ном тийм ном гэсэн шахааны бизнес,цэцэрлэгийн бэлтгэл гэж хичээлийн шинэ жилийн бараа саван авахад заавал протекс саван тийм компанийн үзэг харандаа гээд заачихсанЭнний
Өөрөө өөрийгөө огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан Бөөн луйваршдээДунд сургуульд заавал ийм ном тийм ном гэсэн шахааны бизнес,цэцэрлэгийн бэлтгэл гэж хичээлийн шинэ жилийн бараа саван авахад заавал протекс саван тийм компанийн үзэг харандаа гээд заачихсанЭнний
Өөрөө өөрийгөө огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан Бөөн луйваршдээДунд сургуульд заавал ийм ном тийм ном гэсэн шахааны бизнес,цэцэрлэгийн бэлтгэл гэж хичээлийн шинэ жилийн бараа саван авахад заавал протекс саван тийм компанийн үзэг харандаа гээд заачихсанЭнний
ОРЧУУЛГА СТАНДАРТ-2 - PDF Free DownloadМатериал: сүлжмэл эд(хөвөн — 40%, Протекс® — 60%) Нягт: 250 г/м2-аас багагүй Хэмжээ: хэмжээгүй Зориулалт: цахилгаан нумны үйлчлэлээс хамгаалах зориулалттай Тохирлын гэрчилгээ: en 532, ГОСТ 28554-90 115